SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2012/13Devín patrí deťom

2012/13Devín patrí deťom

2012/13

Devín patrí deťom

 

Opäť po roku zorganizovalo Múzeum mesta Bratislavy podujatie dňa 15.6.2013, tentokrát venované Slovanom a ich spôsobu života. Súčasťou boli aj naši žiaci, ktorí vypomáhali na stanoviskách v rámci hrnčiarstva, výroby amuletov či skúšky dobových odevov. Získali  možnosť  podieľať sa na celodennom podujatí a tým aj cenné skúsenosti. Dobrovoľne sa do mimoškolskej akcie zapojili: Dominika Parajková, Adriana Borosová, Petra Vachová, Patrik Samohýl, Hana Leskovská, Ľudmila Kollárová, Katarína Panáková a na akcii sa tiež zúčastnila absolventka Dominika Bachratá. Ich snahu oceňujeme a dúfame, že budú motivovaní zapojiť sa aj do budúcich ročníkov.

  (Mgr. Viktória Oleksová)
  Fotogaléria TU...
 
 

Najnovšie