SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2012/13 Vysledky maturit v porov

2012/13 Vysledky maturit v porov

2012/13

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch – v porovnaní
 
Slovenský jazyk a literatúra Národný priemer 61,8%
  Priemerná úspešnosť PaSA, Bullova 2 62,7%
  Percentil PaSA 59,5
     
Anglický jazyk B1 Národný priemer 55,3%
  Priemerná úspešnosť PaSA, Bullova 2 56,8%
  Percentil PaSA 54,6
     
Nemecký jazyk B1 Národný priemer 44,3%
  Priemerná úspešnosť PaSA, Bullova 2 45,2%
 

Najnovšie