SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2012/13 Rozlucka_stvrtaci

2012/13 Rozlucka_stvrtaci

2012/13

Oficiálne ukončenie štúdia
  4. júna sa na PaSA konala oficiálna rozlúčka s tohtoročnými absolventmi školy, na ktorej p. riaditeľka Ž. Mačugová knižnými odmenami ocenila najúspešnejších žiakov. A nebolo ich málo... Fotogaléria TU...
   
  Naši tohtoroční najúspešnejší maturanti:
 
  EČ SJL percentil SJL PFIČ SJL ÚČ mat. skúšky
Stela Lončeková, IV. C 81,3% 89,4 85,7% 1, 1, 1, 1
Alexia Zaťková, IV. C 89, 1% 97,5 85,7% 1, 1, 1, 2
Veronika Pikáliová, IV. B 89, 1% 97,5 89, 3% 1, 1, 1, 1
Na 1. mieste:        
Katarína Hudeková, IV. C - zo SJL 87, 5% 96, 4 82,1% 1, 1, 1, 2
                                           z ANJ 95% 99,3 90%  
Z ANJ B1 boli najúspešnejší:         
Nikola Barčáková, IV. C  90% 96,9  85%   
Luka Lacko, IV. B  93,3% 98,6  90%  
Z NEJ B1 bola najúspešnejšia:        
Mária Macháčová, IV. B 88, 3% 99,3 90%  
         
  Všetkým srdečne blahoželáme. Nech získané vedomosti a dosiahnuté výsledky čo najlepšie využijete v ďalšom živote.
   
 
 

Najnovšie