SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Cyprus

Cyprus

2012/13

 InterNapa College na Cypre 
  Radi by sme Vás informovali o možnostiach spolupráce medzi vašou školou a InterNapa College na Cypre.
InterNapa College (INC) jeregistrovaná vzdelávacia inštitúcia na Ministerstve školstva Cyperskej republiky a je plne oprávnená vydávať certifikáty, diplomy a akademické hodnosti bakalára.
Všetky učebné kurzy poskytuje v anglickom jazyku.
InterNapa College ponúka tiež letné kurzy angličtiny! Výučba začína 1. júna a pokračuje do konca októbra, každý kurz trvá 2 týždne.
Naša škola minulý rok predstavila svoje študijné programy tiež na veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA& VAPAC v Bratislave.
InterNapa College je pripojená na http://studia.education.sk/ 

V súčasnosti INC ponúka nasledovné študijné programy:
· titul Bakalár v manažmente pohostinstva a turizmu (akreditovaný)
· titul Bakalárv manažmente o bchodného podnikania
· titul Bakalárv manažmente potravinárskeho a poľnohospodárskeho obchodného podnikania
· Vyšší diplom v kuchárskych umeniach
· Diplom v manažmente pohostinstva a turizmu (akreditovaný)
· Diplom v manažmente obchodného podnikania (akreditovaný)
· Diplom v kuchárskych umeniach (akreditovaný)
· Diplom v manažmente informačných systémov
· Diplom v účtovníctve
· Diplom v kancelárskej administratíve
· Certifikát pracovníka osobnej podpory ** (v procese akreditácie)

Máme najmä záujem podpísať zmluvu o spolupráci, pre prijímanie vašich študentov do našich programov. Týmto spôsobom tiež môžete podporiť vašu školu, keďže ponúknete dodatočnú službu pre vašich študentov.

Hlavné dôvody prečo u nás študovať:
1. Akreditované programy - je možné preniesť získané kredity na ktorúkoľvek univerzitu vo svete.
2. Študijné programy sú flexibilné- výučba prebieha v malých študijných skupinách.
3. Vysokokvalifikovaný a skúsený personál.
4. Cenovo dostupné školné.
5. “Zarábaj počas štúdia” - možnosť stáží. Naša škola ponúka pracovné stáže pre všetkých kvalifikovaných študentov, ktorí absolvujú minimálne 2 semestre štúdia, počas štúdia v pohostinstve a manažmente cestovného ruchu alebo kuchárskom umení. Stáž sa koná v letných mesiacoch a trvá 4 mesiace. Naša škola organizuje každoročne vo februári veľtrh pracovných príležitostí a v priebehu tohto veľtrhu sú naši študenti vyberaní na letnú stáž. 
Minimálna mzda je 650,- €/mesiac.
6. Príležitosti na transfer – partnerstvo INC s poprednými univerzitami v Kanade a Európe umožňuje absolventom šetriť čas a peniaze.
7. Získate pomoc, ktorú potrebujete k dosiahnutiu úspechu prostredníctvom študijného oddelenia INC, ktoré vám poskytne osobné vedenie a akademickú asistenciu.
8. Urobíte svoje štúdium prospešným zážitkom prostredníctvom INC štipendií.
9 .Užijete si krajinu bez zločinnosti, čo je tiež predpokladom ideálneho miesta pre štúdium.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a zároveň  vám radi zodpovieme akékoľvek otázky a poskytneme potrebné vysvetlenia.
Viac informácií o nás a našich študijných programoch nájdete na našej web stránke www.internapa.ac.cy
 
   
 

Najnovšie