SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

SND_Aj kone sa strieľajú

SND_Aj kone sa strieľajú

    

2012/13

Aj kone sa strieľajú

  Dňa 21. apríla 2013 sme navštívili predstavenie činohry v novej budove SND s názvom "Aj kone sa strieľajú".  Hra mala premiéru začiatkom decembra minulého roka a odvtedy je každá repríza beznádejne vypredaná.  Hudobno-tanečná hra v choreografii Petra Modrovského a réžii Martina Hubu sa nesie v znamení masovej  zábavy vo víre príjemnej hudby a tanca. Na pozadí 879-tich hodín tanečného maratónu sme mohli sledovať príbeh rôznorodých charakterov postáv a spoznať lesk a biedu show, čo nepozná zábrany. Rovnomenné  dielo Horacea McCoya z roku 1935, ktoré slúžilo ako predloha, malo vo svojej dobe tiež veľký úspech.  Pod pláštikom zábavy však nastoľuje podstatné otázky o zmysle života a o tom, ako ho prežiť. Z predstavenia sme si nadlho odniesli hlboký umelecký zážitok, umocnený výborným hereckým obsadením.
Veľké poďakovanie od nás patrí pánovi Vladimírovi Kobielskemu a Jánovi Koleníkovi, ktorí nám po predstavení ochotne zapózovali.
Mgr. M. Vráblová
   

Najnovšie