SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Fotozazitky s pamiatkami

Fotozazitky s pamiatkami

2012/13

 Fotozážitky TU...
 

 
 
V Banskej Štiavnici 23.4.213
 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
 
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou na účasť Vašich žiakov a študentov v celoslovenskej súťaži FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAMI 2013. Túto súťaž koordinuje naše združenie tretí rok a je súčasťou celosvetovej súťaže International Heritage Photographic Experience. Autori víťazných fotografií budú ocenení vecnými cenami a medzinárodnými diplomami. Tridsať najlepších fotografií bude vystavených v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 v niekoľkých mestách na Slovensku.
Cieľom súťaže je podporiť záujem detí a mládeže o naše kultúrne dedičstvo. Zasielanie súťažných fotografií je elektronickou formou na stránku www.zhmao.sk.  
Obraciame sa na Vás s prosbou o rozšírenie informácie o súťaži žiakom a študentom Vašej školy. Informačný leták zasielame v prílohe v dvoch formátoch:
JPEG: pre umiestnenie na webstránku školy, rozoslanie na školské e-mailové adresy,  PDF: pre prípadné vytlačenie plagátov.
 
Verím, že prostredníctvom fotografickej súťaže môžeme prispieť k prehĺbeniu záujmu mladých ľudí o historické hodnoty našich miest a obcí.
S úctou
 
RNDr. Juraj Paučula
koordinátor súťaže
0910979692
   
 

Najnovšie