SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

NÚCEM - Sme opäť na prvom mieste
zdroj: NÚCEM

NÚCEM - Sme opäť na prvom mieste

Vďaka našim učiteľkám slovenského jazyka sa žiaci nadpriemerne zlepšili.

2019/20Ministerstvo ukázalo, ktoré stredné školy a gymnáziá pomáhajú žiakom zlepšovať výsledky
Funguje to tak, že Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania berie do úvahy výsledky žiakov v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry. Potom sa pozrie na to, aké mali tí istí žiaci výsledky v externej maturite zo slovenského jazyka a literatúry. Porovná, ako sa zmenili výsledky žiakov za štyri roky.

„Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity,“ vysvetľuje ministerstvo školstva.
2018/19
2017/18 Porovnanie medzi strednými odbornými školami a gymnáziami podľa NÚCEM 
  (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)
 
 
 
2016/17  
 
Pri hodnotení škôl nie sú dôležité len konkrétne výsledky, ktoré žiaci dosahujú. Ak chceme povedať, či je niektorá škola kvalitná, treba vedieť, akú má pridanú hodnotu. Znamená to, ako dokáže zlepšiť výsledky konkrétneho žiaka.
Napríklad elitné košické či bratislavské gymnáziá vďaka svojmu menu získavajú najlepších žiakov zo širšieho okolia a ich výsledky v porovnaní s inými školami sú preto prirodzene dobré. Nie je však isté, do akej miery je to vďaka schopnosti žiakov vzdelávať sa, a z akej časti je to len tým, že majú talentovaných žiakov.
Pri hodnotení pridanej hodnoty školy sa berú do úvahy výsledky toho istého žiaka v deviatom a následne v maturitnom ročníku. Zatiaľ robí ministerstvo rebríčky len podľa výsledkov v slovenskom jazyku a literatúre, jazyky a matematiku ešte neporovnáva, respektíve údaje o nich nezverejňuje.
Podľa porovnania výsledkov žiaka pred nástupom do strednej školy a pri maturite sa potom dá povedať, ako veľmi vedela škola pomôcť konkrétnemu žiakovi zlepšiť jeho výsledky. 
Pri výpočte pridanej hodnoty berú výskumníci do úvahy výsledky žiakov danej školy zo slovenčiny v Testovaní 9 a následne úspešnosť tých istých žiakov v externej časti maturitnej skúšky. „Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity,“ vysvetľuje ministerstvo.
Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2014 až 2016, patrí spolu 38 stredných škôl, z toho je 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl.
 
  (podľa DenníkaN)
   

2015/16

  V Bratislavskom kraji je 62 stredných odborných škôl a 36 gymnázií. Spomedzi všetkých SOŠ (62) v Bratislavskom kraji získala naša škola 1. miesto. V rámci všetkých gymnázií a stredných odborných škôl (spolu 98 škôl) v Bratislavskom kraji získala naša škola 7. miesto.
Podrobnejšie výsledky nájdete na http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2015&ts=SO%C5%A0&k=Bratislavsk%C3%BD&l=0&u=&h=skore
 
 
 

2014/15

 
  INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil hodnotenie škôl  za školský rok 2014/2015.

Kritériá hodnotenia:
 • Výsledky maturitnej skúšky
 • Uplatnenie absolventov v praxi
 • Prijímanie na vysoké školy
 • Výsledky inšpekcie
 • Mimoriadne výsledky žiakov, úspechy žiakov
      V Bratislavskom kraji je 62 stredných odborných škôl a 36 gymnázií.    Spomedzi všetkých SOŠ (62) v Bratislavskom kraji získala naša škola 3. miesto.   Podrobnejšie výsledky nájdete na http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2014&ts=SO%C5%A0&k=Bratislavsk%C3%BD&u=&h=skore

2013/14

 
  INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil hodnotenie škôl  za školský rok 2013/2014.

Kritériá hodnotenia:
 • Výsledky maturitnej skúšky
 • Uplatnenie absolventov v praxi
 • Prijímanie na vysoké školy
 • Výsledky inšpekcie
 • Mimoriadne výsledky žiakov, úspechy žiakov
   
  V Bratislavskom kraji je 62 stredných odborných škôl a 36 gymnázií
  Spomedzi všetkých SOŠ (62) v Bratislavskom kraji získala naša škola 3. miesto.
  Podrobnejšie výsledky nájdete na http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2014&ts=SO%C5%A0&k=Bratislavsk%C3%BD&u=&h=skore
   

2012/13

Spomedzi všetkých SOŠ (62) v Bratislavskom kraji získala naša škola 2. miesto.  
  Spomedzi všetkých gymnázií a stredných odborných škôl (spolu 98 škôl) v Bratislavskom kraji získala naša škola 6. miesto.
   
  Rebríček stredných škôl v Bratislavskom kraji:
 
Poradie Škola Hodnotenie
1. Spojená škola - Gymnázium J. Hronca 7,6
2. Gymnázium Grösslingova 7,2
3. Škola úžitkového výtvarníctva 7,2
4. Bilinguálne gymnázium Beňadická 7,0
5. Gymnázium pre nadané deti Teplická 6,9
6. Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2 6,8

 
  Tešíme sa...
  Podrobnejšíe výsledky nájdete na www.ineko.sk.
   

2011/12

 
 
V rebríčku stredných odborných škôl s najlepšími výsledkami žiakov
sa naša škola Pedagogická a sociálna akadémia  na Bullovej 2 
umiestnila
medzi všetkými strednými odbornými školami v Bratislavskom kraji 

na vynikajúcom 1. mieste.  

  (Zároveň  sme škola s najvyšším hodnotením aj medzi všetkými Pedagogickými a sociálnymi akadémiami na Slovensku.)
   
  Hodnotenie škôl vzniklo na základe metodiky INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy). Zahŕňa výsledky žiakov za uplynulé štyri roky.
Do hodnotenia sú zaradené:
 
 • - výsledky žiakov v externej časti maturitných skúšok 
 
 • - uplatnenie absolventov (počet absolventov na úradoch práce)
 
 • - hodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva
   
 
   
  Podrobnejšíe výsledky nájdete na www.ineko.sk.

 

Najnovšie