SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 SOČ

2015/16 SOČ

2015/16 SOČ  
 
Aj tento rok sa naše žiačky zúčastnili krajskej prehliadky 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti a môžeme im gratulovať. 
Alica Köverová z III. AB sa umiestnila na 3. mieste v odbore č. 17 Pedagogika, psychológia a sociológia,
Veronika Slámová z III. AB a umiestnila na 3. mieste v odbore č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie,
Hana Veselá z III. C získala mimoriadne ocenenie v odbore č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie - didaktické pomôcky pre žiakov s mentálnym postihnutím na precvičovanie matematických, logických úloh z bežného života
 
Dievčatám ešte raz gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 
 
  Mgr. T. Filová, Mgr. M. Slaninková     
   
     
     
     
 
V predchádzajúcom školskom roku 2014/2015 v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore pedagogika, psychológia a sociológia tri dievčatá z našej školy Veronika Poloncová, Denisa Kuníková a Paulína Vaváková (bývalá 3. C) získali za spoločnú odbornú prácu 2. miesto v krajskom kole a postúpili do celoštátneho kola.
Vo svojej odbornej práci porovnávali dve skupiny mladých ľudí (mentálne postihnutých a intaktných) a ich názory na rôzne problémy, s ktorými sa pri vstupe do dospelosti stretávajú všetci mladí. Na základe svojho porovnávania vytvorili metodickú príručku pre mentálne postihnutých Ako si poradiť s mladosťou?, v ktorej na základe modelových situácií, v ktorých si mladí mentálne postihnutí nevedia rady, im ponúkajú na výber dve riešenia (správne /nesprávne).
Prečo to pripomínam, pretože námaha v treťom ročníku týmto dievčatám ušetrila prácu vo 4. ročníku, nemusia už písať prácu na praktickú maturitu, len budú obhajovať už vytvorenú prácu (okrem toho umiestnenie v SOČ znamená aj body navyše v prijímačkách na VŠ). Dúfajme, že aj medzi tohoročnými tretiakmi sa nájdu odvážlivci, ktorí sa zúčastnia tohoročnej stredoškolskej odbornej činnosti.
Okrem spomínaných dievčat, úspešné v súťaži boli aj Michaela Antoniová a Veronika Nitschneiderová (z minulej 3. A), ktoré za svoju prácu v krajskom kole SOČ získali čestné uznanie.
Všetkým dievčatám dodatočne gratulujeme a veríme, že svojím úspechom budú motivovať aj ostatných
 
   Mgr. T. Filová   
     
     
2014/15 Celoslovenské, krajské a školské kolá SOČ  
     

2013/14

Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti 2014  
     
     

2012/13

Fotogaléria TU..

 
  35. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti   

Dňa 21. marca 2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky tvorivosti našich žiakov. Zapojili sme sa do súťažných odborov „Pedagogika, psychológia a sociológia"  a „Voľný čas“.
V krajskom kole nás budú reprezentovať študenti Makáková z II. A, Palkovičová a Burdová z III. A a Hyža zo IV. B, ktorí sa stali víťazmi školského kola a budú reprezentovať našu školu v krajskej súťažnej prehliadke.
Mgr. M.Niková
 
     
     
     
 

Najnovšie