SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Komprax_2013

Komprax_2013

 

2012/13

 VÝZVA TU...
Od 18. marca spúšťame druhú vlnu národného projektu KomPrax - kompetencie pre prax.  Mladí ľudia vďaka národnému projektu KomPrax môžu získať resp. posilniť svoje veľmi dôležité "kompetencie" pre prax. Počas 3 víkendoviek (neformálnych školení) majú možnosť osvojiť si projektové, komunikačná a organizačné zručnosti a overiť si ich na vlastnej koži.... a to tým, že si naplánujú svoj vlastný malý projekt. Ten má riešiť nejaký problém (potrebu) svojich rovesníkov.
Projekt sa môže týkať riešenia vzťahov, životného prostredia, aktívneho využívania voľného času,
získavania ďalších zručností a kompetencií cez neformálne skúsenostné učenie, dobročinné zameranie atď. Riešiť ho má formou jednodňovej aktivity (workshopy, besedy, brigády, teambuildingové aktivity, charitatívne programy, kampane, koncerty, konferencie a pod.) Projekt píše každý sám za seba (s významnou podporou dvoch školiteľov) a realizuje so svojim vybraným tímom. Na tento projekt môže každý jeden získať grant do výšky 200 € od Iuventy.  
Ten, kto bude mať so svojim projektom úspech a pred školiteľmi ho obháji, dostane certifikát. A povedzme si pravdu, dnes sa skúsenosti v projektovom manažmente na pracovnom trhu dosť cenia.
Projekt je financovaný cez EÚ (ESF) a Ministerstvo školstva. Víkendové školenia (ubytovanie a strava) na hoteli účastníkov nestoja nič, všetko je hradené z projektu. Prihlasuje sa ONLINE, stačí kliknúť tu:
www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Aktualne-skolenia/Mladi-veduci-1/Bratislavsky-kraj.alej
Budúci víkend začína 1. víkendovka v Kamennom Mlyne.
(Ale dajú sa tam vybrať aj iné termíny.)  
    Podmienky pre VSTUP do KomPraxu:
1. v deň začiatku 1. víkendovky už musí mať aspoň 15 rokov.... ak ešte nemá, musí počkať, kým 15 rokov dovŕši.
2. v deň začiatku 1. víkendovky ešte NESMIE mať 18 rokov.... ak už má, tak patrí už do iného levelu ... treba pozrieť program pre "mládežníckych vedúcich 18+" na www.komprax.sk
3. je občanom SR (má občiansky preukaz) a býva na území Bratislavského kraja (trvalo alebo prechodne)
4. potrebuje súhlas rodiča (alebo zákonného zástupcu) s tým, že chce vstúpiť do projektu KomPrax a chodiť na 3 víkendovky.
5. a posledne - má ochotu urobiť niečo ušľachtilé a zmysluplné v prospech svojich rovesníkov alebo okolia, v ktorom žije.
V prvej vlne národného projektu v BA-kraji realizovalo svoj vlastný malý projekt doposiaľ 67 mladých.
Niektoré si z nich boli výnimočné, dokonca si získali veľké uznanie verejnosti a publicitu v TV alebo prezentujú svoj projekt ďalším školám.
Je spustená druhá vlna národného projektu (2013-2014),  v rámci ktorej môže ďalších - až 705 mladých ľudí s podporou IUVENTY urobiť (alebo aspoň vyvolať) pozitívnu zmenu vo svojom okolí.
Ďalšie informácie sú v prílohe a na webe http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej , www.facebook.com/komprax.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom KomPraxu a vzdelávania ma neváhajte kontaktovaťemailom: rastislav.halko@iuventa.sk alebo telefonicky: 0917 402 515.

Najnovšie