SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Ponuka pre maturantov

Ponuka pre maturantov

 

2012/13

  V novom roku Vás opäť oslovujeme s ponukou pre Vašich maturantov. Tentokrát sa slovenským záujemcom o štúdium predstaví britská štátna univerzita University of Worcester. Univerzita dosahujeaž 90% úspešnosť v zamestnanosti absolventov, nielen vďaka širokej ponuke pre prax relevantných inovatívnychštudijných odborov, ale aj aktívnej podpore študentov pri hľadaní zamestnania už počas vysokoškolského štúdia. Na podujatí sa zúčastní pracovníčka univerzity,ktorá oboznámi účastníkov so širokým výberom študijných odborov a ich kombinácií. Cieľom podujatia je informovať záujemcov o podmienkach prijatia, možnosti financovania bakalárskeho štúdia nekomerčnou študentskou pôžičkou, finančnej podpore pre študentov z EÚ, a poskytnúť praktické informácie týkajúce sa štúdia vo Veľkej Británii a vo Worcestri. Vaši študenti sa budú môcť porozprávať aj so slovenskou študentkou, ktorá predstaví univerzitu z pohľadu študenta a rada odpovie na otázky záujemcov. 

Prezentácia univerzity a skúška z angličtiny sa uskutočnia v piatok 25. januára v Bratislave. Presný čas a miesto konania budú oznámené všetkým registrovaným účastníkom. (registrácia online tu)


 Leták o prezentácii, ktorý môžete vyvesiť na Vaše nástenky, vložiť na Vaše internetové stránky alebo distribuovať medzi Vašimi študentmi Vám zasielame v prílohe. 

Po skončení prednášky a diskusie budú môcť záujemcovia o štúdium, ktorí nemajú možnosť splniť si jazykovú podmienku prijatia maturitou z angličtiny na úrovni B2, alebo by chceli mať jazykovú podmienku splnenú už pred maturitou, vykonať inštitucionálnu skúšku z anglickéhojazyka. Účasť na prezentácii ako aj skúška z anglického jazyka je nezáväzná a bezplatná. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na Vašich študentov!
S pozdravom,
InterStudy
Stefanikova 17
811 05 Bratislava
Slovakia
T + 421-2-5262 2611
+ 421-2-5262 2612
F: +421-2-5249 4681
e-mail: info@interstudy.sk

www.interstudy.sk www.highschool.sk www.univerzityEU.sk
  Leták TU... 

Najnovšie