SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

2012/13

 
 


17. decembra sa v priestoroch telocvične školy uskutočnila vianočná besiedka, v ktorej sa prejavili umelecké ambície a talent našich žiakov. Všetkým zúčastneným, ale aj publiku ďakujeme za milú predvianočnú atmosféru a organizátorom (III.B, III.C) za organizáciu a technické zabezpečenie programu. Prajeme všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy šťastné a radostné sviatky a v novom roku 2013 veľa zdravia a úspechov!
  Fotogaléria...
 

Najnovšie