SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Halloween 2012

Halloween 2012

2012/13

Ako sme strávili posledný deň v škole pred jesennými prázdninami?

Bol to 30.október 2012, keď sa na našej škole uskutočnil Halloween, ktorý pripravila II.C.
Do školy sa prichádzalo v maskách a počas dňa sa robili ešte menšie úpravy. Študenti si pripravili strašidelné masky, z ktorých vychádzal strach a zlo. Tiež mali študenti za úlohu vyzdobiť si svoje triedy tak strašidelne, aby sa vyučujúci báli do nej vkočiť. Ale každý to zvládol. Vyučovanie prebiehalo trošku s humorom, z čoho sme boli šťastnejší, že posledný deň pred prázdninami sme neboli dusení stresom a knihami, ale tešilo nás, že sa aj profesori usmievali. Počas vyučovania sa študentky II.C s pani profesorkou Šimončičovou odhodlali so strachom prejsť sa po škole a ohodnotiť a vybrať tú najstrašidelnejšiu triedu na škole a tiež sa pozrieť na študentky a študentov našej školy, v akých maskách sa odhodlali prísť. Výhercovia tried sa potešili svojmu úspechu a hneď mali prázdniny spríjemnené.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili akcie a postrašili nás.
Veríme, že na budúci rok to bude ešte strašidelnejšie.                      II .C Miroslava Plevková
Boli ste všetci skvelí!  
Najviac sa nám páčili tieto triedy:
                                                                                                                                Fotogaléria...
1. miesto - III. C 
2. miesto - I. A   
3. miesto - I. B   
 

Najnovšie