SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rasťo Švehla

Rasťo

Rasťo Švehla

Mimoriadne nadaný chlapec v oblasti jazykového vzdelania. Samostatnou vytrvalou prácou a štúdiom anglického jazyka sa vypracoval na vysokú úroveň a mohol by byť vzorom pre ostatných študentov pri získavaní cudzojazyčných vedomostí. Nestrávil žiaden čas v zahraničnom prostredí, svojou usilovnosťou dokázal, že zahraničný pobyt nie je jedinou možnou cestou, ak chce človek dokonale ovládať cudzí jazyk. 

Počas svojho štúdia na našej škole sa každý rok zúčastnil olympiády v anglickom jazyku. V druhom a treťom ročníku sa prebojoval cez obvodné a krajské kolo, kde skončil vždy prvý, až do celoslovenského kola, v ktorom obidva razy vyhral tretie miesto, čo sme vždy považovali za mimoriadny úspech.

Rovnaký priebeh mala jeho účasť v olympiáde aj vo štvrtom ročníku, až na ten záver. Celoslovenské kolo má tentokrát víťaza práve z našej školy. Je ním Rasťo, ktorý si nenechal újsť poslednú šancu na výhru v tejto  súťaži. Sme naňho hrdí a pyšní zároveň. Je žiakom a čochvíľa bude absolventom našej školy, Pedagogickej a sociálnej akadémie.  

Na Rasťovi je  absolútne pozitívny fakt, že napriek svojej výnimočnosti je veľmi skromý a pokorný a svojimi vedomosťami nikdy nechcel zatieniť ostatných spolužiakov, ani im dať najavo, že on je niečo viac, hoci mu je čo závidieť. Preto sa ani nepodujal na to, aby o sebe napísal tento profil. Zaslúži si však byť na stránke našej školy, aby ho spoznali terajší aj budúci žiaci PaSA. A mohol by slúžiť aj ako vzor úcty k učiteľom.

Ako sám uvádza, a možno aj preto pripadá niektorým zvláštny, sú štyri piliere života, ktoré ho ovplyvňujú, motivujú a inšpirujú: 

1/ Akty X reprezentujúce mysterióznosť,

2/ Chuck Norris reprezentujúci humor,

3/ Katka Kádárová reprezentujúca lásku k ľuďom (a najmä ku Katke Kádárovej),

4/ Aerosmith reprezentujúci hudobný sprievod.

Všetky štyri spolu tvoria dokonalý film, ktorý má všetko: napätie, humor, soundtrack a Katku Kádarovú.

P.S.: :-X

Mgr. G. Šimončičová  

Rasťo Švehla - Víťaz celoslovenského kola Olympiády v AJ

                                                       

                                               

  

Najnovšie