SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Medzinárodné štipendium

Medzinárodné štipendium

United World Colleges Slovakia National Committee, P.O. BOX 124, 810 00 Bratislava,

Vážené vedenie školy,
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že organizácia United World Colleges ponúka aj tento rok študentom gymnázií a stredných škôl s odborom končiacim maturitou (2. ročníka, príp. 3.ročníka, pod podmienkou, že k 1. septembru 2012 nedovŕšia vek 18 rokov) možnosť získať štipendium na dvojročné štúdium na medzinárodných školách United World
Colleges (UWC).
Prosíme Vás o sprostredkovanie informácií o tejto ponuke študentom Vášej školy a o umiestnenie tlačenej verzie tohto listu na študentom voľne dostupnú nástenku. Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Ponuka štipendií na roky 2012/2013 a 2013/2014 :
UWC Adriatic College, Taliansko - jedno plné štipendium
UWC of the Atlantic, Veľká Británia - jedno plné štipendium (výška štipendia je podmienená finančnou situáciou rodiny)
UWC in Mostar, Bosna a Hercegovina - jedno 50% štipendium
UWC Costa Rica - jedno štipendium vo výške 0 - 50% v závislosti od finančnej situácie rodiny

Učebný plán a učebné osnovy jednotlivých predmetov vychádzajú z medzinárodného projektu International
Baccalaureate (viac o IB na http://ib.gjh.sk/).

Podmienky pre uchádzačov:
- študent 2. prípadne 3. ročníka
- štátny občan SR
- priemerný prospech nie horší ako 1.8 vrátane
- ovládanie základov anglického jazyka
- počas štúdia žiadna znížená známka zo správania

Vyplnenú prihlášku dostupnú na stiahnutie na http://www.uwc.sk/ s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 19.3.2012. Vybratí uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať v Bratislave v mesiaci apríl 2012. Bližšie informácie o jednotlivých školách UWC, štúdiu ako aj prihláškové formuláre a prílohy sú dostupné na stránke http://www.uwc.sk.
S pozdravom,
Marcel Mikolášik
predseda o.z. UWCSNC

Najnovšie