SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Podakovanie-Macejova

Podakovanie-Macejova

Ďakovný list Mgr. I.Macejovej za predstavenie Janko Hraško

Dobrý deň, pani riaditeľka Mgr. Žofia Mačugová,

ďakujeme v mene Miesnej knižnice Istra Centra v Devínskej Novej Vsi za výbornú spoluprácu, ktorú má naša knižnica s Vašou Pedagogickou a sociálnou akadémiou už od roku 2010.

Pod vedením prof. Mgr. Ivety Macejovej študentky 4. ročníka Vašej akadémie naštudovali a dňa 16.2. 2012 o 13,00 hod. predviedli muzikál "Janko Hraško". Vo veľkej sále kultúrneho domu Istra Centra si počas vystúpenia tlieskalo do rytmu 150 detí zo školského klubu zo Základnej školy I. Bukovčana 3 a zo Základnej školy P. Horova 16.
Ďakujeme p. prof. Mgr. Ivete Macejovej a študentkám 4. ročníka Vašej Pedagogickej a sociálnej akadémie za vynikajúci kultúrny zážitok, ktorý si pre nás a naše deti pripravili.

S pozdravom,
Mgr. Ľuptáková Marcela
Miestna knižnica Istra Centra

FOTOGALÉRIA
 

Najnovšie