SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Vráťme knihy do škôl

Vráťme knihy do škôl

2013/14 Vráťme knihy do škôl - Tretí ročník
   

2012/13

Druhý ročník projektu Vráťme knihy do škôl odštartoval v knižnici našej školy

   

2011/12

 

„Vráťme knihy do škôl“

POZOR    SÚŤAŽ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cieľ súťaže :

podpora záujmu mladých ľudí o čítanie kníh ako dôležitého prostriedku ich osobnostného rozvoja.

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
Začiatok súťaže: 01.12.2011
Koniec súťaže: 31.1.2012
Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie textu v rozsahu minimálne 0,5 normostrany,  v ktorom súťažiaci popíšu, prečo si konkrétnu knihu zvolili a čo im jej prečítanie prinieslo.
Text, spolu so svojimi kontaktnými údajmi, zašlú v elektronickej podobe (súbor vo formáte doc, docx, prípadne súbor formátu open office ) na adresu sutaz@abcknihy.sk.
Zoznam cien:

1. cena elektronická čítačka kníh a Encyklopédia Univerzum A-Ž
2.-5. cena elektronická čítačka kníh a jedna z nasledujúcich encyklopédií podľa vlastného výberu (Veda, História, Zviera, Vták)
6.–10. cena balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 30 EUR
11.-15. cena balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 20 EUR
16.-20. cena balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 10 EUR
 
Halóóó!! Oliver zo IV.B, Erik z I.C a iní, ktorí radi čítate - ZAPOJTE SA!
Ešte to stihnete…            /príďte sa nahlásiť do kabinetu TČOZ/.
M.Niková
 

Najnovšie