SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

SJL

Slovenský jazyk a literatúra

 

2015/16
Kým kohút nezaspieva...     
2014/15
Ľudovít Štúr - reformátor
   
2013/14
Súťaž esejí
   


   
          
       

2012/13

Rytier - hrdina - Text  Mgr. T. Filová  
  Rytier  Mgr. T. Filová  
  Rytier - Prezentácia Mgr. T. Filová  
  Rytier - Text  Mgr. T. Filová  
  Rytier - Text  Mgr. T. Filová  
  Stredoveký umelec - Prezentácia  Mgr. T. Filová  
  Stredoveký umelec - Príbehy  Mgr. T. Filová  
  Stredoveký umelec - Text   Mgr. T. Filová  
  Stredoveký umelec - Texty    Mgr. T. Filová  
  Svätec - Prezentácia   Mgr. T. Filová  
  Svätec a patrón - Prezentácia   Mgr. T. Filová  
  Svätec a patrón - Text Mgr. T. Filová  


Interview druhákoso štvrtákmi Mgr. D. Drobná   
  Kto sú hrdinovia stredoveku - Webquest Mgr. T. Filová  
       

2011/12

Tematický okruh č.28 Mgr. S.Lukáčová  
  Tematický okruh č.29 Mgr. S.Lukáčová  
       


MATURITY 2012 PFIČ
  Cieľové požiadavky    
       


Pondelková chvíľka poézie Mgr. D.Drobná  
       


Emil Boleslav Lukáč (Zdroj: tlač) Mgr. I.Macejová  

Najnovšie