SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Vianočný stolnotenisový turnaj

Vianočný stolnotenisový turnajVianočný stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat 


Kedy: 20.12.2011  Fotogaléria 
Kde: Malá telocvičňa   
Hodina: 14.00 - po 6. vyučovacej hodine   
Prihláška: u Mgr.Š.Klingu  
  Bolo by dobré, keby každá trieda vyslala svojho reprezentanta. Teším sa na Vašu účasť, s pozdravom Mgr.Š.Klinga

Dňa  20.12.2011 sa uskutočnil Vianočný celoškolský stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat našej školy. Zúčastnilo sa na ňom 18 žiakov z týchto tried :
Dievčatá: I.B  Petra Langová, Nikolet Baňáková,
Petronela Khandlová 
Chlapci:  I.C  Jozef Mjartan
  I.C Erika Piknová    II.B   Jozef Hrubý
  II.A  Kristína Zemanová , Janica Pírová    IV.B  Slavo Turanec,
Oliver Kočiščák 

 
III.A  Marta Koštová    IV.C  Rasťo Švehla
  III.C  Eva Olgyayová, Katarína Hudeková       
  IV.B  Kristína Šumská, Simona Jankovičová       
  IV.C  Lenka Vyskočová, Daria Fribertová      
 
Víťazmi turnaja sa stali:
Miesto: Dievčatá:  Chlapci: 
1. Lenka Vyskočová, IV.C  Oliver Kočiščák, IV.B 
2. Nikolet Baňáková, I.B  Rasťo Švehla, IV.C 
3. Kristína Zemanová, II.A  Jozef Mjartan, I.C 

Víťazom gratulujeme k úspechu, zároveň ďakujem všetkým za účasť, čím prispeli k zdarnému priebehu turnaja. Želáme všetkým pokojné a radostné Vianoce.

Najnovšie