SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Moje povolanie

Moje povolanie

Webová stránka www.mojepovolanie.eu vznikla s cieľom pomôcť mladým ľuďom pri voľbe ich budúceho povolania alebo vhodnej vysokej školy a je súčasťou väčšieho začínajúceho projektu kariérnej prípravy a poradenstva. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese  maria.holla@mojepovolanie.eu.

Najnovšie