SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Divadelné predstavenie ZEM

Divadelné predstavenie ZEM

POĎAKOVANIE

Dňa 20.9.2011 sme vďaka spolupráci s OZ Nádej na život a pani Ing. Aničke Šalgovičovej mali možnosť navštíviť divadelné predstavenie ZEM od Vladimíra Hurbana. Bolo pre nás milým prekvapením stretnúť sa s tak príjemnými a ochotnými ľuďmi, ktorí zanietene pracujú pre dobro postihnutých detí. Z ich rečí i skutkov cítiť bohatstvo citov a plné srdcia lásky k blížnemu.

Akcie sa zúčastnilo 33 študentov s pedagógmi zo Strednej pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Bratislave. A tu sú ich postrehy na kultúrnu akciu, dielo i výkon hercov:
Kristína - 3.ročník
Celkovo sa mi predstavenie páčilo, najmä niektoré vtipne vystihnuté a zahrané situácie. Herec ( Dušan Cinkota ako sedliak Ďuro Botár) dobre vystihol, čo pre bohatého otca znamenala ZEM - niečo viac než zdravie a šťastie jeho rodiny. Je na úvahe, či sa tak nespráva aj dnešná spoločnosť...?
Diana - 3.ročník
Bolo to vtipné, ale aj smutné a na zamyslenie. Vhodne predviedli rozdiely medzi bohatou a chudobnou dievčinou a ich činmi.
Sandra - 2.ročník
Páčilo sa mi, že to bolo realistické, aj keď to malo smutný a nie šťastný koniec. Ďakujeme.
Lenka - 2.ročník
Páčilo sa mi skoro všetko, až na ten smutný koniec (smrť nevinného dieťaťa).
Saskia - 2.ročník
Divadlo sa mi páčilo, herci boli výborní, presvedčiví.
Veronika - 3.ročník
Predstavenie sa mi páčilo, podobne ako herecké obsadenie. Zaujmavé bolo "kamarátenie" hlavných predstaviteliek, ktoré vyústilo v zradu jednej a v zločin druhej. Láska a majetok to spôsobujú aj dnes. Dobre mi padol aj odvoz autobusom po predstavení. 

Rada by som poďakovala všetkým zainteresovaným osobám, ktoré sa - a musím priznať, že naozaj úspešne - snažili pre nás vytvoriť krásny a kultúrne bohatý večer. No najväčšie ĎAKUJEM patrí vám pani Šalgovičová - ste srdcom OZ, ktoré bije pre radosť a krásu dnešného sveta - a hlavne pre tých, ktorým ubúdajú sily, no duch ešte má plno síl a túžbu po živote.
Mgr. Daniela Brlášová 

Najnovšie