SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň školských knižníc

Deň školských knižníc

2015/16

Kniha môjho života

   
       

2011/12

Noc v školskej knižnici Fotogaléria  
  Zoznam účastníkov nočného čítania    
  Čitateľské popoludnie v DSS Hestia  Fotogaléria   
  Knižnica pre malých Fotogaléria  
  Najaktívnejší čitateľ    
       
 
KNIŽNICA PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH – PaSA BULLOVA 2, BRATISLAVA
 
Medzinárodný deň školských knižníc sme na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej 2 oslávili sériou čitateľských podujatí  a kultúrno –spoločenských aktivít v dňoch od 24.10.2011   do 27.10.2011 pod názvom „Knižnica pre malých aj veľkých“.
Do aktivít na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti a kultúry  sa zapojilo  160 žiakov   z troch bratislavských škôl a jednej neziskovej organzácie . Účastníkmi   podnetných a inšpiratívnych podujatí boli žiaci  a pedagógovia z MŠ na Timravinej ulici, ZŠ Pankúchova 4 , PaSA Bullova 2 a klienti a sociálni pracovníci  Senior centra Hestia,n.o. na Bošániho 2 v Dúbravke. Aktivitami   sa škola zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, vyhlásenej Slovenskou pedagogickou knižnicou pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.
Okrem pekných zážitkov zo spoločných chvíľ nad „dobrou knižkou“ si všetci   - od najmladších škôlkarov až po najstarších seniorov - odniesli veľa múdrych myšlienok a inšpirácií v duchu myšlienky J.A.Komenského „Kto miluje knihy, miluje múdrosť.“
 
Mgr. Mária Niková
 
   
 


Najnovšie