SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Hviezdoslavov Kubin

Hviezdoslavov Kubin

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2010/11


 
Prvý marcový deň sa v komornej atmosfére uskutočnilo školské kolo najstaršej slovenskej súťaže v umeleckom predenese - Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa nakoniec zapojilo 6 recitátoriek, ktorých výkon posúdila porota zložená z vyučujúcich slovenčiny (D. Drobná, S. Lukáčová). K príjemnej atmosfére prispelo aj kultivované publikum študentiek z I. A.
Výsledkom boli 4 ocenenia, pretože boli udelené až 2 prvé miesta:
1. miesto Lenka Proksová, III. C (prednes poézie) a 1. miesto Dominika Sándorová I. B (prednes prózy)
2. miesto Miriama Burdová I. A
3. miesto Michaela Kertiová I. A
Víťazky L. Proksová a D. Sándorová postupujú do Okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční 2. 3. v DK Kramáre.

Mgr. S. Lukáčová                                                                                           Fotogaléria TU
 

Najnovšie