SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Anglický jazyk

Anglický jazyk


Divadelné predstavenie Oliver Twist      
  OKA - G. Šimončičová      
         

SO(u)L camp - Ing. D. Hronská
     

 

       

Cieľové požiadavky B1      
  Cieľové požiadavky B2       
  G. Šimončičová KAJ     

 

       

Užitočný link na opakovanie angličtiny: http://www.engvid.com/      
  Olympiáda v anglickom jazyku       


Ing. D. Hronská ANJ ŠPZ  KAJ
  Mgr. Z. Čerňanová ANJ  SLOHY  

 

       


MATURITY 2012 PFIČ B1, B2  B1
 EČ B2
  Original English Prose and Poetry Competition    
  Speaker´s Corner – English Language Competition for secondary
school students in public speaking
     
  Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo      
  Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo a krajské kolo      
         
  OXFORD WORD SKILLS  DICTIONARY - BASIC      
         
  OXFORD WORD SKILLS  DICTIONARY - INTERMEDIATE      
         
 

NEW FAST CLASS

WORDLIST

UNIT 1
 
Reading 
Writing 
Use of English 
Listening

         

UNIT 2
Reading
Writing
Use of English
Listening
   
Unit 3 Reading 
Writing
Use of English
Listening
    UNIT 4
Reading 
UNIT 5 Reading
UNIT 6
Reading
    Writing Writing  Writing 
    Use of English 
Use of English Use of English 
    Listening Listening  Listening

Najnovšie