SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Striebro z Moravy

Striebro z Moravy

STRIEBRO Z MORAVY

(Literárna súťaž v Brne)                                                                                           Fotogaléria TU

Dejiskom slovensko-moravského duelu bolo Moravské gymnázium v Brne. Literárnej súťaži predchádzala súťaž v prednese, do ktorej sa zapojili starší, ale hlavne mladší gymnazisti. Hoci tréma urobila svoje, porota nakoniec vybrala tých najlepších recitátorov.
My, Bratislavčania, sme mali svoje želiezka v ohni literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe. V kategórii "starší žiaci" získal 2. miesto Oliver Kočiščák z 3. B so svojou poviedkou Starec a samota. Všetci ocenení prečítali úryvok zo svojej práce a potešili sa diplomu aj vecným, zväčša knižným cenám.
Po súťaži exkurzia pokračovala v rámci predmetu multikultúrne spolužitie návštevou Rómskeho múzea.
Súťaž bude pokračovať aj ďalší rok, tak možno nabudúce bude zlato patriť nám!
Mgr. K. Lukáčová
  
Dňa 16. 2. sa konala exkurzia do Brna, Moravského gymnázia, s ktorým realizujeme už tretí rok projekt Multikultúrne spolužitie. Zúčastnilo sa 15 študentov a dve učiteľky. Program - literárna súťaž a návšteva Rómskeho múzea. Oliver Kočiščák získal 2. miesto v lit. súťaži v kategórii vlastná tvorba - poviedka Starec a samota. Poobede sme navštívili Rómske múzeum - väčšina študentov, ktorí sa zúčastnili tejto exkurzie má predmet multikultúrne spolužitie, preto sme si zvolili túto tému.
PhDr. J. Varadínková  

Do Brna sme prišli okolo desiatej. Na stanici nás už čakala profesorka z gymnázia, ktorá nás doviedla do ich školy. Tá je síce malá, ale oproti našej oveľa lepšie technicky vybavená.
Tam nás príhovorom uvítali a začala sa recitačná súťaž, ktorá pokračovala vyhodnotením a hneď za tým bolo vyhodnotenie literárnej súťaže, avšak úryvok z poviedky čítali len výhercovia.
Vyhodnotené boli dve miesta a cenu získal Oliver Kočíščák.
Potom sme sa premiestnili do reštaurácie oproti škole, kde nám všetkým, aj našim divákom zaplatili obed. Poobedie pokračovalo návštevou Rómskeho múzea, ktorú naplánovala pani prof. Varadinková z predmetu Multikultúrne spolužitie. Pre zlé počasie sme nepokračovali obhliadkou mesta ale rozchodom v nákupnom centre.
Aj keď nám nakoniec meškal vlak a domov sme prišli o dve hodiny neskôr, myslím, že to bol vcelku vydarený deň.
Andrea Hodoníková, III. B

                                                                                                                                                                              
Najnovšie