SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Nepedagogickí zamestnanci

Meno a pracovná pozícia:

Helena Bieliková - hospodárka, knihovníčka

Ing. Gabriela Gazdaricová - personalistka

Mária Petrášová - tajomníčka

Mário Mikes - školník, údržbár

Viera Mikešová - vrátnička, upratovačka

Lucia Komacsková - upratovačka

Mária Biháriová - upratovačka

Slabejová - upratovačka

Najnovšie