SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Poetka

Poetka

Poetka (neznámy autor)
  

Obraz vznikol v Augustovom období (r. 27 p.n.l. - r. 14 n.l.). Umenie bolo ovplyvnené etruským a helenistickým umením čiže prienikom gréckeho umenia do rímskeho. V tomto období vznikali prvé realistické portréty.
Tento rímsky realistický portrét je zhotovený technikou nástennej maľby - freska. V civilnom portréte autor zachytil neznámu ženu s trstinovým perom a voskovými tabuľkami. V tej dobe autori často a s obľubou zobrazovali zobrazovali tento motív. Bol to akýsi znak múdrosti, vzdelanosti žien.
Na diváka obraz pôsobí pokojne, vyrovnane, miestami tajomne. Zobrazená žena má veľké oči - jej pohľad je hĺbavý, akoby chcela nazrieť divákovi do duše, dozvedieť sa, na čo myslí, aký je a následne si to zaznamenať do básne.
Portrét je komponovaný do kruhu. Priestor je zobrazený len minimálne. Na obraze je naznačená drapéria - naznačené zvlnenie, záhyby látky.
Vo farebnosti, prevládajú studené farby, oživením je len zlatá farba.
Podobnosť môjho portrétu s originálom je minimálna. Aj keď mám pero, knihu i pokrývku hlavy, nepodarilo sa mi vystihnúť vnútornú podstatu pôvodného diela. Môj portrét nie je komponovaný do kruhu avšak tmavé pozadie je zachované. Pôsobí kontrastne s farebným rámom - originálny portrét nie je orámovaný. Farebným rámom som chcela do obrazu vniesť kúsok mojej osobnosti, keďže žltá, zelená a červená sú moje obľúbené farby. Pestré farby môžu byť kontrastné aj s myšlienkami dumajúcej ženy. Keďže autor nazval obraz Poetka, môžeme sa domnievať, že pocity, myšlienky ženy sú viac-menej sentimentálne, zasnené.
Najťažšie bolo pre mňa napodobniť zamyslený pohľad zobrazenej ženy. Bolo zložité odosobniť sa v školskom prostredí a vžiť sa do role poetky.

Hana Bolchová, 3. B
 

Najnovšie