SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Nepedagogickí zamestnanci

Zoznam:
Andrea Jenisová  Helena Bieliková  Ing. Gabriela Gazdaricová 
tajomníčka  hospodárka, knihovníčka personalistka 
 
 Mário Mikeš Lucia Komacsková  Viera Mikešová 
 údržbár, školník upratovačka  školníčka, vrátnička
 
 
 
 Mária Bihariová Monika Ovečková   
upratovačka  upratovačka    

 

Najnovšie