Všetky príspevky posielajte na:  psabuba@bait.sk    

AKTUÁLNE UDALOSTI

10.04.2018
Zápis do 1. ročníka - Učiteľstvo - A. Jenisová
13.04.2018 Deň narcisov - žiaci dobrovoľníci - Mgr. S. Šajdíková
16.04.2018
Testovanie PISA 2018 v uč.INF - výber 21 žiakov I. A, I. BC - PaedDr. S. Janovičová
16.04.2018 14:00 Pedagogická rada a klasifikačná porada
  16:00 Rada školy
  17:00 Rada rodičov
  17:00 Konzultácie učiteľov pre rodičov 
16.04.2018 Fotenie žiakov a zamestnancov školy
17.-18.04.2018
Levice - Hudobná súťaž Akord - výber žiakov, PaedDr. S. Janovičová
20.04.2018 Integra - Informácie o projektoch v Afrike v rámci ZŠ - žiaci 1. r. - RNDr. M. Tóthová 
23.04.2018
Náhradný termín testovania PISA 2018 - PaedDr. S. Janovičová
23.04.-04.05.18
Prax - IV. A, IV. C
23.04.2018 Zápis do 1. ročníka - Učiteľstvo - A. Jenisová
26.04.2018
Girl’s Day - informačné workshopy - výber žiakov - Mgr. D. Šestáková
30.04.2018 Riaditeľské voľno
01.05.2018 Sviatok práce
04.05.2018
Koniec klasifikácie  - 4. ročník a 2. ročník ŠPZ
04.05.2018
EKOTOPFILM - žiaci III. A, B, C - 3., 4. vyuč. hodina - RNDr. M. Tóthová, Mgr. M. Niková
07.-10.05.2018
Obhajoba prác PČOZ - 4. ročník a 2. ročník ŠPZ
08.05.2018 Deň víťazstva nad fašizmom
09.05.2018
07:30 Klasifikačná porada - 4. ročník a 2. ročník ŠPZ
09.05.2018 Deň Európy - žiaci II. C - Mgr. M. Niková