Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok: 2016/17
  2015/16
  2014/15
  2013/14
  2012/13

2011/12
  2010/11 
  2009/10 
  2008/09 
  2007/08 
  2006/07 
  2005/06 
Pasportizačný list školy 2012/13  
Pasportizačný list školy 2013/14  
Pasportizačný list školy 2014/15  
Pasportizačný list školy 2015/16  
Pasportizačný list školy 2016/17