2017/18    
  Škola v prírode – spolupráca s OZ Enjoyland  
     
  Študijný odbor Učiteľstvo a vychovávateľstvo:   
   
  Pokyny k odbornej praxi žiakov 2. ročníka v ŠKD  
   
  Pokyny k odbornej praxi žiakov 4. ročníka v ŠKD   
   
   
  Hodnotenie odbornej praxe v MŚ pre 3. ročník  
  Hodnotenie odbornej praxe v ŠKD pre 4. ročník   
  Študijný odbor Animátor voľného času:    
  Odborná prax žiakov 2. - 4. ročníka   
  Pokyny k odbornej praxi   
  Študijný odbor Pedagogické lýceum:    
  Pokyny k odbornej praxi žiakov 3. ročníka PEL  
  Pokyny k odbornej praxi žiakov 4. ročníka PEL  
  Pokyny k odbornej praxi pre žiakov 4. ročníka PEL  
  Študijný odbor Učiteľstvo a vychovávateľstvo ŠPZ:   
   
   
  Dohoda o zabezpečení praxe pre žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave v MŠ   
  Dohoda o zabezpečení praxe pre žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave v ZŠ   
  Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v MŠ   
  Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v ZŠ   
     
2016/17 Škola hrou  
  Mikuláš v ŠKD  
  Mikulášske tvorivé dielne  
  ARCHÍV materiálov PRAX