2017/18    
  Deň MŠ 2017  
     
2016/17  Inovujme.sk  
  Voda - prírodné dedičstvo Slovenska - projekt UNESCO  
  Deň materských škôl  
 2015/16 Výstava fotografií v MPC  
  Deň materských škôl  
  Biela noc v Bratislave  
2014/15 Projekt na podporu multikultúrnej výchovy detí a mládeže  
  Záložka do knihy  
  Projekt Comenius Malými krokmi k veľkým skokom - môj prínos k EU  

2013/14

Projekt Comenius Malými krokmi k veľkým skokom - môj prínos k EU  
  Medzinárodný projekt stredných pedagogických škôl  BEZ CUDZÍCH JAZYKOV TO NEJDE!   
2012/13 Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov" - MŠ v Dolnom Rakúsku  
  Multikultúrny projekt  
   

2011/12  

Projekt Comenius - Farby okolo nás   

 

 


Plán projektových aktivít   
  Devín patrí deťom  
  Exkurzia Brno - Literárna súťaž  
  Projekt multikultúrnej výchovy  - Exkurzia Brno - Moravský Kras - Uherský brod FOTO  
  KomPrax 

2010/11

Projekt Comenius - Farby okolo nás  
  Projekt multikultúrnej výchovy     

2007/08

Projekt multikultúrnej výchovy pre deti a mládež.  
  Prehľad aktivít za školský rok 2007/2008  
  Rozdelení hranicami, rozdelení náboženstvom   

2008 - 2011 

Sociálne štipendiá    

2004 - 2006 

Projekt Umenie búra hranice medzi ľuďmi - Európska značka   

2000 - 2003

Projekt Sokrates - Textil bez obmedzenia    

2002 

Projekt Interview