Prijímačky na študijné odbory pre šk. rok 2018/19

 
     
  Druhé kolo prijímačiek TU...  
  Výsledky druhého kola prijímačiek 19. 06. 2018: 7662 M animátor voľného času
    7670 M pedagogický asistent
     
     
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš   
  Výsledky talentovej skúšky pre študijný odbor 7649 M 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo dňa
27. marca 2018
 

Vyhoveli TU

Nevyhoveli
kvôli počtu
bodov TU
Nevyhoveli kvôli
rečovej alebo
vývinovej poruche TU
     
7662 M animátor voľného času 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš
  1. termín (14. 05.): Výsledky prijímacej skúšky 
 
  2. termín (17. 05.): Výsledky prijímacej skúšky   
7670 M pedagogický asistent 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš
  1. termín (14. 05.): Výsledky prijímacej skúšky   
  2. termín (17. 05.): Výsledky prijímacej skúšky   
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 4-ročné denné štúdium pre absolventov zš            
  1. termín (14. 05.): Výsledky prijímacej skúšky   
  2. termín (17. 05.): Výsledky prijímacej skúšky   
7649 N    učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium