Všetky príspevky posielajte na:  psabuba@bait.sk    

AKTUÁLNE UDALOSTI

02.06.2018
Program ku dňu detí, Tomášikova ul. I. C a výber žiakov - PaedDr. S. Janovičová
05.06.2018 08:30 KOŽAZ - Železná studnička - žiaci 1. - 3. ročníka - Mgr. Ľ. Sebelédi
08.06.2018
Belasý motýľ - organizovanie zbierky - výber žiakov - Mgr. D. Šestáková
11.-15.06.2018
Exkurzia - Taliansko - výber žiakov - Mgr. M. Čandiková, PhDr. V. Lojová, Mgr. M. Niková, Mgr. T. Zuskinová
13.06.2018 09:00 - 12:00 Pekníkova Park - detská atletika - 5 dievčat - Mgr. S. Šajdíková 
18.06.2018 14:00 Pedagogická rada
19.06.2018 08:00 Prijímacie skúšky do PEL, AVČ a VOČ - 2. kolo
21.06.2018 Svetový deň hudby - II. A - Mgr. I. Macejová, Mgr. M. Vráblová 
21.06.2018 
Exkurzia - Marchegg, Orth - výber žiakov - RNDr. M. Tóthová, Mgr. M. Štekláčová
22.06.2018 Riaditeľské voľno - žiaci 1. - 3. ročníka
22.06.2018 09.00 - Prvé kolo talentoviek do 1. ročníka ŠPZ
25.06.2018 Do 13:00 - Ukončenie klasifikácie - 1. - 3. ročník, 1. ročník ŠPZ 
26.06.2018 08:30 Deň rozhodnutia -  TJ Agrofert - badminton, volejbal - dievčatá II. C, III. C, Mgr, S. Šajdíková, Mgr. Ľ. Sebelédi
26.06.2018 
Múzeum holokaustu - Sereď - I. A - Mgr. I. Macejová, Mgr. D. Drobná
27.06.2018 Klasifikačná porada - 1. - 3. ročník, 1. ročník ŠPZ 
27.06.2018 09:30 Edu-hra #HOAX - Mgr. H. Bolchová, Mgr. V. Zemanová, PhDr. J. Varadinková
28.06.2018 
Olympijský festival SOŠPg - Mgr. S. Šajdíková, Mgr. M. Čandikova, Mgr. Ľ. Sebelédi
29.06.2018  Koniec školského roka - Vysvedčenia 1. - 3. r. a 1. r. ŠPZ