Všetky príspevky posielajte na:  psabuba@bait.sk    

AKTUÁLNE UDALOSTI

14.05.-01.06.2018 Odborná prax - III. A 
21.-25.05.2018 Ústna časť maturitných skúšok 
21.05.-01.06.2018
Odborná prax - I. A, II. A, , II. B, III. B, III. C
29.05.2018 10:00 - 11:00 Vydávanie maturitných vysvedčení - 4. ročníkv - PhDr. V. Lojová
30.05.2018 DSS Matulaya - Športové hry - výber žiakov - Mgr. S. Šajdíková
02.06.2018
Program ku dňu detí, Tomášikova ul. I. C a výber žiakov - PaedDr. S. Janovičová
05.06.2018 KOŽAZ - žiaci 1. - 3. ročníka - Mgr. Ľ. Sebelédi
08.06.2018
Belasý motýľ - organizovanie zbierky - výber žiakov - Mgr. D. Šestáková
11.-15.06.2018
Exkurzia - Taliansko - výber žiakov - Mgr. M. Čandiková, PhDr. V. Lojová, Mgr. M. Niková, Mgr. T. Zuskinová