2017/18 ´revue Čo sa nám podarilo...´
 
Milí čitatelia z radov študentov a učiteľov PaSA. 
 
    Táto rubrika je určená všetkým, ktorí si radi prečítajú niečo iné, ako určujú osnovy zo SJL a hlavne chcú spoznať tvorivých a talentovaných spolužiakov.
     Bude obsahovať literárne práce (možno neskôr aj výtvarné) tých, ktorých denne stretávate a neviete, že vo voľnom čase píšu, kreslia, maľujú, vyšívajú...
      Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám  svojím talentom pochvália.
  Vyučujúce SJL 
Príspevky:  
  Tamara Žemberyová, I. BC - VEČERNÝ POHĽAD Z OKNA MOJEJ IZBY
  Margaréta Jungová, IV. AB STRETNUTIE
  Veronika Slámová, IV. AB - GABIKA
  Simona Tóthová, IV. C - ODIŠLA SOM, HOCI SOM MALA ZOSTAŤ 
  Paula Vaváková, IV. C - ODIŠLA SOM, HOCI SOM MALA ZOSTAŤ
  Gregor Kostelník, IV. C - STRETNUTIE, KTORÉ MA ZMENILO
  Nikola Šajbenová, IV. C - TO NEUVERÍŠ  
  Martina Drahošová, IV. C - TO NEUVERÍŠ 
  Veronika Poloncová, IV. C - AKO SOM PREKONALA SAMU SEBA
  Gabriela Sojková, IV. C - AKO SOM PREKONALA SAMU SEBA
  Denisa Kuníková, IV. C - AKO Z TELENOVELY
  Tatiana Štrauchová, I. C - POHĽAD Z OKNA
  Uršula Šilleová, I. C - POHĽAD Z OKNA
  Johanka Hrdinová, III. B - O PÁNOVI FREDOVI
 
Magdaléna Pavlásková, IV. B - KAŽDÝ KONIEC ZNAMENÁ ZAČIATOK NIEČOHO NOVÉHO 
  THE FAIRIEST DREAM
  Zuzana Popluhárová, IV. A - STRETNUTIE, KTORÉ MA ZMENILO
  Erika Jablonická, IV. A (v šk. r. 2014/15)ÚZKOSŤ