2017/18 Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu
2016/17 Videovizitka PaSA

 

Prezentácia slovenského jazyka na etwinning TU...

Športový deň v rámci Európskeho týždňa športu:


Projekt Comenius "Malými krokmi k veľkým skokom - Môj prínos k EU" - 2013 - 2015  
Medzinárodný workshop na PaSA - Január 2015  
   
Green Day, Sevilla, Spain - Comenius - Apríl 2014  
   
Caldas de Rainha, Portugal - Comenius - Január 2014  
Olympíjsky festival (1. časť) :

Olympíjsky festival (2. časť) :

Projekt GENIUS LOCI:

Comenius Projekt: We Have Same Colors: