2016/17 Deň otvorených dverí - 16. január 2017
  Organizácia dňa:
  1) Vyučovanie podľa rozvrhu začína 3. vyučovacou hodinou a končí 6. vyučovacou hodinou.
  2) 14:00 - 7. - 8. hodina - voliteľné predmety:
- hudobná výchova Mgr. I. Macejová, Mgr. D. Brlášová
- tvorivá dramatika a jazyková príprava PaedDr. S. Janovičová, Mgr. D. Drobná
- telesná a športová výchova Mgr. S. Šajdíková, Mgr. M. Čandíková
- výtvarná výchova Mgr. T. Filová, Mgr. S. Klimeková
  3) 14:00 a 14:45 (prvý a druhý vstup)
 
Informácie o odboroch (triedy na prízemí):
   
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Ing. D. Hronská, Mgr. T. Zuskinová          
7662 M animátor voľného času (kultúrno-výchovný pracovník) Mgr. V. Oleksová, Mgr. H. Bolchová 
7669 M pedagogický asistent Mgr. M. Niková, Mgr. Z. Čerňanová 
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť Mgr. L. Štancelová, RNDr. M. Tóthová        
   
informačný servis PhDr. J. Varadinková, Mgr. D. Šestáková       
organizácia žiakov, ktorí budú sprevádzať návštevníkov Mgr. S. Lukáčová, Mgr. M. Štekláčová
   
   
  Leták v pdf TU... (Mgr. S. Klimeková)
   
2015/16 Deň otvorených dverí - 13. január 2016                                             

2014/15

Deň otvorených dverí - 12. január 2015

 

Škola dokorán - Happening PaSA - 5. decembra 2014

 

Škola dokorán - Happening PaSA - 29. októbra 2014

2013/14

Deň otvorených dverí 

2012/13

Deň otvorených dverí