Všetky príspevky posielajte na:  psabuba@bait.sk    

AKTUÁLNE UDALOSTI

04.12.2017 17:30 Čisté Vianoce - Zrkadlový háj - výber žiakov IV. C - Mgr. T. Zuskinová
06.12.2017
Mikulášsky program a predstavenie v MŠ Haburská - III. A a výber II. C - PaedDr. S. Janovičová, Mgr. M. Niková
10.12.2017
Návšteva divadelného predstavenia pre rodičov a žiakov - II. C - Mgr. M. Niková
11.12.2017 14:00 Vedenie školy
12.12.2017 10:00 Bibiana - žiaci I. A - Mgr. T. Filová
15.12.2017 Tvorivé dielne - žiaci IV. C - Mgr. T. Filová
15.12.2017 Posledná konzultácia v ŠPZ v 1. polroku
18.12.2017
10:00 - 11:00 Vietnam - Brána do Indočíny - Dom kultúry Dúbravka - žiaci I. A, I. B, II. B - Mgr. M. Čandiková, triedni
18.12.2017 14:00 Pracovná porada, vianočný obed
20.12.2017
09:00 Vianočné autorské dopoludnie - všetci - spoločenská miestnosť a chodba - PaedDr. S. Janovičová
20.12.2017 09:00 Vianočné trhy - Mgr. M. Štekláčová
21.12.2017
Adventná Viedeň - exkurzia - výber žiakov - Mgr. M. Štekláčová, Mgr. Z. Čerňanová
21.12.2017 Triedne vianočné besiedky, upratovanie
22.12.2017 Riaditeľské voľno
25.12.2017-05.01.2018 Vianočné prázdniny
08.01.2018 Nástup do školy