Všetky príspevky posielajte na:  psabuba@bait.sk    

AKTUÁLNE UDALOSTI

27.02.2018 Exkurzia OLO - žiaci II. A - RNDr. M. Tóthová, Mgr. G. Šimončičová
28.02.2018 Školské kolo hudobnej súťaže - PaedDr. S. Janovičová, Mgr. M. Vráblová
05.-09.03.2018 Jarné prázdniny
12.03.2018 14:00 Pracovná porada
12.03.2018
Termín odovzdania prác PČOZ - 4. ročník (do 09:00) - PhDr. V. Lojová
13.03.2018 Príchod žiakov do 09:00 - EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL
13.03.2018 08:00 - DK Ružinov - koncert AMOS - žiaci 1. - 3. ročníka (okrem III. A - prax)
14.03.2018 Príchod žiakov do 09:00 - EČ a PFIČ maturitnej skúšky z ANJ a NEJ
14.03.2018 09:00 - Divadlo LAB - Deti démona - žiaci 1. - 3. ročníka 
16.03.2018 Termín odovzdania prác PČOZ - 2. ročník ŠPZ (do 15:00) - triedni
19.03.2018 Matematická súťaž KLOKAN - RNDr. M. Tóthová
22.03.2018
Návšteva židovského múzea a pamätníka Chatam Sofer- žiaci 1. r - Mgr. I. Macejová
22.03.2018
Program v knižnici MŠ Damborského - I. C - PaedDr. S. Janovičová
26.03.2018 14:00 - 15:30 Deň otvorených dverí 2 - žiaci AVČ, PEL a PA, všetci učitelia
27.03.2018 07:45 Talentová skúška do 1. ročníka - učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo
28.03.2018 Exkurzia zamestnancov do OSN Viedeň - (žiaci - riaditeľské voľno)
29.03.-03.04.2018 Veľkonočné prázdniny