Galéria


2017/18 Ezkurzia v Bibiane

2017/18 INTERREG

2017/18 Mikrokozmos

2017/18 Športové hry  DSS Karola Matulaya

2017/18 Prax v rakúskych MŠ

2017/18 Olympijský deň v MŠ

2017/18 Športový deň seniorov

2017/18 Stolny tenis

2017/18 Tvorivé dielne

2017/18 DOD 1

2017/18 Exkurzia v Bibiane

2017/18 Chartshow

2017/18 iBobor

2017/18 Vianoce

2017/18 Piškvorky Oblastné kolo

2017/18 Darovanie krvi

2017/18 Jesenné upratovanie

2017/18 Raper Vivaldi

2017/18 Noc v školskej knižnici

2017/18 Smelý zajko

2017/18 Karloveský karneval

2017/18 Interreg v Bratislave

2017/18 Bubnovačka

2017/18 Deň Európy

2017/18 Integra

2017/18 AKORD Levice

2017/18 Migrácia ropúch

2017/18 Stolný tenis

2017/18 Zberný dvor

2017/18 Matematický klokan

2017/18 Predveď svoj hlas

2017/18 Volejbal

2017/18 Požiarny poplach

2017/18 Spaľovňa

2017/18 Kórea a V. Muchová

2017/18 O šušlavom vlkovi

2017/18 Denník Anny Frankovej

2017/18 Divadelný workshop II

2017/18 Silná ruka

2017/18 Čachtice

2017/18 Čítanie v MŠ

2017/18 Exkurzia IV. A

2017/18 Psík Lojzík

2017/18 Kniha môjho života

2017/18 Piškvorky

2017/18 Hestia

2017/18 Športový deň

2016/17 Exkurzia Košice

2017/18 Gabčíkovo

2017/18 CBD

2017/18 Anglický lektor

2017/18 Plavecké kurzy

2016/17 Bojnice I. C

2017/18 Bratislavské divadlá

2017/18 Zelená škola - certifikácia

2017/18 BHS

2016/17 DOFE expedícia

2016/17 OF

2016/17 SND

2016/17 Deň rozhodnutia

2016/17 Marchegg - Hainburg

2016/17 "Za kľúčovou dierkou"

2016/17 Olympijský festival MŠ

2016/17 Freddie hviezdou festivalu

2016/17 Akord 2017

2016/17 Brno

2016/17 ZOO olympiáda

2016/17 Psík Lojzík v MŠ na Lazaretskej

2016/17 Hestia Športovo-vedomostný deň

2016/17 Divadlo a MŠ Švantnerová

2016/17 Bunker

2016/17 Inovujme.sk

2016/17 Hudobná Bratislava

2016/17 Športové hry v DSS

2016/17 Jarné upratovanie

2016/17 BSK Prezentácia

2016/17 Karloveský festival

2016/17 Jar v Hestii

2016/17 Matematický klokan

2016/17 Ekovýlet Sandberg

2016/17 Umelecké črevo

2016/17 Volejbal

2016/17 Žaby

2016/17 Psík Lojzík

2016/17 Integra

2016/17 Kniha môjho života

2016/17 Florbal

2016/17 Škola na Slovan

2016/17 iBobor

2016/17 Aerobik

2016/17 Prevencia

2016/17 Pitný režim

2016/17 Vtáčiky

2016/17 Snehové vločky

2016/17 Andreas - exkurzia

2016/17 Ekovýlet Kamzík

2016/17 Vianočné tvorivé dielne

2016/17 Mikuláš v ŠKD

2016/17 Juvenes Translatores

2016/17 Aerobik

2016/17 Kurz zimných športov

2016/17 Olympiády v CUJ

2016/17 Ochutnávka

2016/17 Výstava Cosmos

2016/17 Beseda

2016/17 Voda

2016/17 Štúdium v zahraničí

2016/17 Beh Devínskou Kobylou

2016/17 Jesenné upratovanie

2016/17 Prasiatko Rypáčik

2016/17 Piškvorky

2016/17 Mikulášske tvorivé dielne

2016/17 Workshop MŠ

2016/17 Darovanie krvi

2016/17 Divadelný  workshop

2016/17 Noc v knižnici

2016/17 Smelý zajko

2016/17 DSS Hestia

2016/17 Svetový deň zvierat

2016/17 Plavecký výcvik

2016/17 Gabčíkovo

2016/17 Prešporácky odznak zdatnosti

2016/17 Športový deň PaSA

2016/17 Class Building Day

2016/17 Romano Kher

2016/17 Rímske hry

2015/16 Citronáda na PaSA

2015/16 OF detí MŠ

2015/16 OF

2015/16 Ochutnávka

2015/16 Ďalšia opekačka

2015/16 Ekočistenie

2015/16 Braunsberg

2015/16 Deň Zeme

2015/16 Prešporácky odznak

2015/16 Brno - exkurzia

2015/16 Biofarma Stupava

2015/16 Výtvarné techniky

2015/16 DOLCE VITA - ŠARM A ČARO TOSKÁNSKA

2015/16 Maturity TČOZ a PČOZ

2015/16 Deň Zeme - Hestia

2015/16 Sihoť

2015/16 Akord 2016

2015/16 Žaby

2015/16 Zelený objektív

2015/16 Brno

2015/16 Ekovýlet

2015/16 Prasiatko Rypáčik

2015/16 Prikŕmovanie vtákov

2015/16 Nová PaSA

2015/16 Aerobic

2015/16 Studentske volby

2015/16 iBobor

2015/16 DOD

2015/16 EKO - Venčenie psov

2015/16 AUK

2015/16 Jesenná inšpirácia

2015/16 Vianočná besiedka

2015/16 Tvorivé dielne

2015/16 Exkurzia do NTS

2015/16 Vianocný IMOBILIO Cup

2015/16 Aerobic

2015/16 Kurz pohybových aktivít

2015/16 Mikuláš

2015/16 Olympiáda

2015/16 Osvienčim

2015/16 Bunkre

2015/16 IMOBILIO DOD

2015/16 Červená stužka

2015/16 Spievajte s nami

2015/16 Kniha môjho života

2015/16 Noc v knižnici

2015/16 Zdravá výživa

2015/16 Hudobná dramatizácia

2015/16 Gabčíkovo

2015/16 Klobúk dolu, p. Brunovský

2015/16 MŠ Atletika

 2015/16 Halloween

2015/16 Deň MŠ

2015/16 Inovácie

2015/16 Devínske jazero

2015/16 Vinohrady

2015/16 Certifikácia Zelená škola

2015/16 Čítanie v Hestii

2015/16 Cezpoľný beh

2015/16 Biela noc

2015/16 Imobilio

2015/16 Biela pastelka

2015/16 Opekačka

2015/16 Class Building Day

2015/16 Športový deň

2015/16 Milujem svoje mesto

2014/15 Deň rozhodnutia

2015/16 Gerulata

2015/16 Dni dobrovoľníctva

2014/15 Biele skaly

2014/15 O troch prasiatkach I. C

2014/15 O Snehulienke

2015/16 Plavecký výcvik

2014/15 OF

2014/15 Maďarsko Deň štvrtý a piaty

2014/15 SND

2014/15 IMOBILIO

2014/15 Maďarsko Deň prvý

2014/15 Historická exkurzia

2014/15 Športové hry DSS

2014/15 Maďarsko Deň druhý

2014/15 Maďarsko Deň tretí

2014/15 ZUČ Košice

2014/15 Hrad

2014/15 MDD

2014/15 Rozlúčka so štvrtákmi

2014/15 UĽUV

2014/15 Tropea, Taliansko

2014/15 Voda pre Afriku

2014/15 Vydrica

2014/15 Muzikoterapia

2014/15 Brno

2014/15 Deň učiteľov na PaSA

2014/15 Tepláky a 1. apríl

2014/15 Naši prváci hrali deťom

2014/15 Hviezdoslavov Kubín

2014/15 Badminton

2014/15 Valentín

2014/15 Školský ples

2014/15 Beseda v I. A

2014/15 Veľkí malým

2014/15 Aerobik Majstrovstvá

2014/15 Prikrmovanie vtakov

2014/15 Citronáda

2014/15 Ekovýlety

2014/15 Avion

2014/15 AUK

2014/15 A. Jablokov Absolvent

2014/15 Ekovýlet Biofarma

2014/15 Ekovýlet Devínska Kobyla

2014/15 Darovanie krvi

2014/15 Brňáci v Starom meste

2014/15 Ekovýlet Schlosshof

2014/15 Aerobik

2014/15 Spievajte s nami

2014/15 Jazykové olympiády

2014/15 Mikuláš

2014/15 Železná opona

2014/15 Škola dokorán - Absolventi

2014/15 Noc v knižnici

2014/15 Škola dokorán - Upratovanie

2014/15 Univerzitná knižnica

2014/15 Rozvojový deň

2014/15 Projekt, ktorý nič nestojí

2014/15 Čítanie v Hestii

2014/15 Halloween

2014/15 Ekotopfilm

2014/15 Kos, Grécko Streda

2014/15 Vernisáž

2014/15 Kos, Grécko Pondelok

2014/15 Kos, Grécko Utorok

2014/15 Kos, Grécko Štvrtok

2014/15 Deň dobrovoľníctva

2014/15 Výstava Tutanchamon

2014/15 Župná olympiáda

2014/15 Plavecký výcvik

2014/15 Deň mlieka

2014/15 Class Building Day

2014/15 Rímske hry

2013/14 Ďakujeme, pani riaditeľka!

2013/14 Deň rozhodnutia

2013/14 Výlet I. C

2013/14 Voda

2013/14 Bratislava z každej strany

2013/14 Beh

2013/14 Prečo som na svete rád

2013/14 Výtvarná súťaž

2013/14 SND

2013/14 OF

2013/14 DSS Športový deň

2013/14 Comenius Príprava na Nemecko

2013/14 Bábkové divadlo

2013/14 Keď sa hráme...

2013/14 Girls´ Day

2013/14 Baseballový deň

2013/14 Business Workshop

2013/14 Pitný režim v Hestii

2013/14 Veľkonočné tvorivé dielne pre seniorov

2013/14 Veľkonočné tvorivé dielne

2013/14 Dos Hermanas Prezentácia

2013/14 Týždeň vody v MŠ

2013/14 Týždeň vody

2013/14 Voda

2013/14 Brno Literárna súťaž

2013/14 Kurz pohybových aktivít

2013/14 Maňušky I. C

2013/14 Žaby

2013/14 Matematický klokan

2013/14 Caldas Deň prvý

2013/14 Zvukofóóónia Bibiana

2013/14 Hviezdoslavov Kubín

2013/14 Caldas Deň druhý

2013/14 Caldas Deň tretí

2013/14 Caldas Deň štvrtý

2013/14 Lisabon Deň piaty

2013/14 Slovenský posunkový jazyk

2013/14 SEP I. C ŠPZ

2013/14 Teplákový deň

2013/14 Darovanie krvi

2013/14 Avion Deň župných škôl

2013/14 Olympiáda zmyslov

2013/14 Rozprávková olympiáda

2013/14 Pitná fontánka

2013/14 Lístie

2013/14 Rezonujúce Vianoce

2013/14 Viedeň

2013/14 Červené stužky

2013/14 Výtvarná súťaž

2013/14 Comenius Grójec

2013/14 Eurovea Prvé detské mesto povolaní

2013/14 Aerobik

2013/14 Už ste chodili ako nevidiaci

2013/14 Spievajte s nami

2013/14 Výtvarná súťaž

2013/14 Strelecká súťaž

2013/14 Volejbalový turnaj

2013/14 Anglická olympiáda

2012/13 Rím

2013/14 Noc v knižnici

2013/14 Halloween

2013/14 Ekovýlety

2013/14 Brno

2013/14 Senec III. A

2013/14 Deň seniorov

2013/14 Miesto kde žijem

2013/14 BAKIP v MŠ na Damborského

2013/14 Galéria na poschodí

2012/13 Triedy

2012/13 Tulln Rakúsko

2012/13 Rím K. Kuníková

2012/13 Rím

2012/13 II. B Bibiana

2012/13 Devín patrí deťom

2012/13 Rozlúčka so štvrtákmi

2012/13 Bakip Viedeň

2012/13 PČOZ - Obhajoby

2012/13 Bruck - MŠ

2012/13 SOČ

2012/13 Matematický klokan

2012/13 Darovanie krvi

2012/13 Valentín

2012/13 Deň župných škôl

2012/13 Teplákový deň

2012/13 Vráťme knihy do škôl

2012/13 Marica Ščevlíková

2012/13 Interaktívne tabule

2012/13 Vianočný stolný tenis

2012/13 Vianočná besiedka

2012/13 Letisko M.R.Štefánika - III.B, IV.B

2012/13 Srandy III.A

2012/13 Caldas Škola

2010/11 Biela pastelka

2011/12 Život triedy I.C

2011/12 Tvorivé dielne DOD

2011/12 Stolnotenisový turnaj

2011/12 Vianočná besiedka

2011/12 Avion - Deň župných škôl

2011/12 Vianočný koncert

2011/12 Dni duševného zdravia

2011/12 Spievajte s nami

2011/12 III.B Brno

2011/12 ITF Slovakiatour - III.B, IV.C

2011/12 Tvorivá dramatika I.C

2011/12 MS v aerobikovom maratóne

2011/12 Janko Hraško

2011/12 Majstrovstvá v aerobiku

2011/12 Deň otvorených dverí

2011/12 Nádej pre život

2011/12 Dni zelá IV.C

2011/12 Dni dobrovoľníctva

2011/12 III.B Exkurzia - SCR

2011/12 IV. C - Sprievodcovské služby v historickom centre BA

2011/12 Červené stužky

2011/12 Hestia - Čitateľské popoludnie

2011/12 KNižnica pre malých

2011/12 Noc v školskej knižnici

2011/12 Stolný tenis

2011/12 Exkurzia Morava

2011/12 NR SR

2011/12 ANJ Olympiáda

2011/12 SOČ

2011/12 Brno - Literárna súťaž

2011/12 Športový deň DSS

2012/13 Dni dobrovoľníctva v DSS

2012/13 Class Building Day

2012/13 III.B SCR BIS

2012/13 Výstava Comenius

2012/13 SCR III.B, IV.B

2012/13 Halloween

2012/13 I.A Halloween

2012/13 Olga Art Gallery

2012/13 Spievajte s nami

2012/13 Výtvarná súťaž

2012/13 MŠ Dolné Rakúsko

2011/12 Devín patrí deťom

2011/12 Matematický klokan

2011/12 Schaubmarov Mlyn

2011/12 Žaby

2011/12 Stužková v OU

2011/12 DSS Rosa

2011/12 Havran

2011/12 I.B na Bratislavskom hrade

2011/12 OLympijský festival

2011/12 Krakow

 2011/12 Vysoké Tatry I.A

2011/12 Burgenland

2011/12 Športový deň DSS

2010/11 Profesorský zbor

2010/11 Vyučovanie a prestávky II.C

2010/11 Vianoce III.B

2010/11 Spoločné akcie III.B

2010/11 Školský ples

2010/11 Tatry - IV.C

2010/11 Brno - IV.C

2010/11 Brno-Literárna súťaž-MUS

2010/11 Pedagogická prax

2010/11 Hviezdoslavov Kubín

2010/11 CPPPP

2009/10 Ekoaktivity

2010/11 Olympiáda ANJ

2010/11 Stolnotenisový turnaj

2010/11 Janko Hraško

Školský rok 2010/11

2010/11 Exkurzia do Brna

2010/11 Stretnutie s bývalými zamestnancami

2011/12 Život triedy II.A

2O11/12 Class Building Day

2011/12 - Exkurzia IV.C - Bratislavská turistická a informačná kancelária

2011/12 HHN

2011/12 Pedagogická prax

2011/12 ŠPP

2010/11 Akadémia k 30. výročiu školy

2011/12 Exkurzia na Svrčej III.A

2010/11 Prvý rok v I.C

2010/11 Poliaci v Bratislave - Pondelok

2010/11 Poliaci v Bratislave - Utorok

2010/11 Poliaci v Bratislave - Streda

2010/11 Poliaci vo Viedni - Štvrtok