2016/17 Videovizitka PaSA
   

 

Prezentácia slovenského jazyka na etwinning TU...


Športový deň v rámci Európskeho týždňa športu:

Projekt Comenius "Malými krokmi k veľkým skokom - Môj prínos k EU" - 2013 - 2015  
Medzinárodný workshop na PaSA - Január 2015  
   
Green Day, Sevilla, Spain - Comenius - Apríl 2014  
   
Caldas de Rainha, Portugal - Comenius - Január 2014  


Olympíjsky festival (1. časť) :Olympíjsky festival (2. časť) :Projekt GENIUS LOCI:Comenius Projekt: We Have Same Colors: