Všetky príspevky posielajte na:  psabuba@bait.sk    

AKTUÁLNE UDALOSTI

08.01.2018 Nástup do školy
15.01.2018 14:00 Pedagogická rada
19.01.2018 Prvá konzultácia ŠPZ v 2. polroku
19.01.2018 Prezentácia župných škôl AVION - PaedDr. S. Janovičová, Mgr. T. Zuskinová, Mgr. M. Niková, Mgr. V. Zemanová
22.-26.01.2018 Intenzívny kurz ANJ - žiaci 4. ročníka - Ing. D. Hronská
24.01.2018 09:00 Divadelný program MŠ Švantnerova - výber žiakov II. C - PaedDr. S. Janovičová
25.01.2018 Nahrávanie programu Chart Show - Markíza - výber žiakov 4. ročníka - Mgr. D. Brlášová, Mgr. I. Macejová
25.01.2018 Koniec klasifikácie za 1. polrok 
29.01.2018 14:00 Pracovná a klasifikačná porada za 1. polrok
31.01.2018 KOŽAZ - 3. ročník - Mgr. S. Šajdíková, Mgr. M. Čandiková, Mgr. Ľ. Sebelédi
31.01.2018 Koniec 1. polroka
02.02.2018 Polročné prázdniny
05.02:2018 14:00 Deň otvorených dverí - žiaci I. A, II. A, III. A, IV. A - všetci vyučujúci