SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Metodika TV

Metodika TV

2013/14

   
     

2012/13

   
  Zimné sezónne činnosti Mgr. S. Šajdíková
  Zdravotná telesná výchova Mgr. S. Šajdíková
  Plánovanie a evidencia v telovýchovnom procese Mgr. S. Šajdíková
  Otužovanie Mgr. S. Šajdíková
  Materiálne vybavenie na vyučovanie telesnej výchovy Mgr. S. Šajdíková
  História telesnej kultúry Mgr. S. Šajdíková
  Učebný materiál - I. ročník ŠPZ Mgr. O.Sedliaková
  Organizačné formy z TV na ZŠ - II.B ŠPZ Mgr. O.Sedliaková
  Fyziológia telesných cvičení - II.B ŠPZ Mgr. O.Sedliaková
  Zdravotná TV na školách - II.B ŠPZ Mgr. O.Sedliaková
 

Najnovšie